Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2015

0637 f9cc 500

January 29 2015

paulina01085
Najchętniej nie wychodziłabym z Tobą z łóżka przez co najmniej tydzień.

Wyłączylibyśmy telefony, kochalibyśmy się, oglądalibyśmy nasze ulubione filmy na dvd, pilibyśmy czerwone wino, śmialibyśmy się i rozmawiali.

I nie znudzilibyśmy się sobą, to pewne.

I to chyba miłość, bo nie wyobrażam sobie robienia tych wszystkich rzeczy z kimkolwiek innym  

— Kocham Cię tak bardzo <3
Reposted fromnowelovestory nowelovestory viavela vela
Sponsored post
soup-sponsored

January 21 2015

paulina01085
Bądź ostatnim, który będzie dotykał moich ust.
paulina01085
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaagainnewlife againnewlife

January 16 2015

paulina01085
4916 78df
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianadis nadis

December 12 2014

paulina01085
6668 d6a6 500
Reposted frombaniaczello baniaczello viaTUVim TUVim

November 20 2014

paulina01085
7932 73ce
Reposted fromdarthsadic darthsadic viacats cats

November 15 2014

paulina01085
paulina01085

November 08 2014

paulina01085
Reposted fromsubiektywne subiektywne viagrzej grzej

November 05 2014

paulina01085
9569 330c 500
Reposted fromcorazon corazon viacappaque cappaque
paulina01085
4274 c7e6
Reposted fromapatyczna apatyczna viacappaque cappaque

October 30 2014

paulina01085
4830 783e 500

October 23 2014

paulina01085
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viapaulitaa paulitaa
paulina01085
Reposted fromkyte kyte viapaulitaa paulitaa
paulina01085
Reposted fromjakzyc jakzyc viapaulitaa paulitaa
paulina01085
Reposted fromiamstrong iamstrong viapaulitaa paulitaa
paulina01085

October 10 2014

Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viaBrilliant Brilliant
paulina01085
6618 348f 500
Reposted fromtrunkenboldd trunkenboldd viaBrilliant Brilliant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...